Maling pagtingin sa wikang filipino

Sa tulong naman ng isang espesyal na pondo mula kay Senador Loren Legarda ay nagdaos ang Komisyon ng tinawag na summit para sa mga delegado ng mga wikang katutubo. Napakalaking insulto sa mga pilipinong labis na nagmalasakit sa kahalagahan ng ating wika at nakaklungkot ding isipin na kung Paano nang matutunan ng susunod na henerasyon ang pagkakaroon ng nasyonalismo.

While there was a sizable number of delegates in favor of retaining the Tagalog-based national language, majority of the delegates who were non-Tagalogs were even in favor of scrapping the idea of a "national language" altogether.

Wikang Filipino sa perspekto ng Tomasino

Zendel Rosario Taruc ng Kolehiyo ng Nursing. Kunsabagay, marami nang pangyayari sa Pilipinas na kinakitaan ng malaking pagbabago tungo sa pagsusulong ng wikang Filipino. Hindi magiging karapat-dapat ang sino mang pinunong halal sa paghirang o pagtatalaga sa alin mang katungkulan o posisyong pambayan sa panahon ng kanyang panunungkulan.

Kasi hindi nila ibang mga mag-aaral minsan nabibigyan ng importansiya ang subject na mahalagang bahagi ng ating kultura. Buenaobra ay nakapanayam na rin.

Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya.

Unang una, hindi angkop ang salitang dialect para sa Cebuano, Ilokano, Bikol at iba pa dahil ang mga ito ay mga wika rin tulad ng Tagalog.

Ang ginawang paghirang ng Nanunungkulang Pangulo ay mananatiling may-bisa, maliban kung pawalng-saysay ng halal na Pangulo sa loob ng siyamnapung araw mula sa kanyang paghawak o muling paghawak ng katungkulan.

Lumikha ng diksyonaryo sa kemika si Dr. Ang layunin naman ng globalisayon sa edukasypn ay linangin ang mga kasanayan ng mga mag-aaral lalo na sa larangan ng Matematika at Agham.

Isang hamon sa Buwan ng Wika

Kung ang usapin ay karunungan, maraming nag-aakala na mahina ang mga Filipinong hindi nagsasalita ng wikang dayuhan partikular na ang mga taong hindi nakapagsasalita ng matatas sa Ingles. Pagkatapos niyon, kapat ang Pangulo ay nagpahatid sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng kanyang nakasulat na deklarasyon na walang umiiral na ano mang kawalang-kaya, dapat niyang balikating muli ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan.

Dapat masalalay sa Pamahalaang Pambansa ang lahat ng mga kapangyarihan, mga gawain at mga pananagutan na hindi ipinagkakaloob ng Konstitusyong ito ng batas sa mga rehiyong autonomous. Noongsinimulan ang Uswag: Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito.

Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng kapangyarihang gumawa ng mga paghirang sa panahon na pahinga ang Kongreso, kusa o sapilitan man, subalit ang gayong mga paghirang ay dapat na may-bisa lamang hanggang sa disaprubahan ng Komisyon sa Paghirang o hanggang sa susunod na pagtitindig ng pulong ang Kongreso.

Manwal ng tamang Filipino inirekomendang gamitin ng media

Dapat din niyang hirangin ang lahat ng iba pang mga pinuno ng Pamahalaan na ang paghirang sa kanila ay walang ibang itinatadhana ang batas, at ng mga maaari niyang hirangin sa pamamagitan ng batas.

Sa mga Kagawad na unang hinirang, ang kinatawan ng integrated bar ay dapat Maling pagtingin sa wikang filipino sa loob ng apat na taon, ang propesor ng batas sa loob ng tatlong taon, ang retiradong mahistrado sa loob ng dalawang taon, ang kinatawan ng pribadong sektor sa loob ng isang taon.

Nagbigay din ng pahayag si Prop. Nakakalungkot mang isipin, na hinayaan lamang nilang nilang yakapin ng mga Filipino ang wikang pinaniniwalaan nating mas nakakabuti at magpapaunlad sa atin.

Ang mga puno ng mga kagawaran, sa kanilang sariling pagkukusa na kasangayon ang Pangulo, o sa kahilingan ng alin man sa dalawang Kapulungan, gaya ng dapat itadhana ng mga alituntunin ng bawat Kapulungan, ay maaaring humarap at dingin ng gayong Kapulungan hinggil sa ano mang bagay na nauugnay sa kanilang mga kagawaran.

Ang pagsupindi sa pribilehiyo ng writ ay dapat sumaklaw lamang sa mga taong isinakdal sa hukuman ng paghihimagsik o ng mga pagkakasalang likas o tuwirang kaugnay sa pananalakay. He said further that this is contrary to the intention of Republic Act No.

InProclamation No. Sa aspektong pampolitika, kailangang maging wika ng komunikasyong pambansa at wika ng buong sistema ng edukasyon ang Filipino.

Pagtuturo Kadalasang nagiging suliranin ng mga guro sa Filipino ang kawalan ng interes ng mga estudyante sa aralin. Ang Pangalawang Pangulo ay maaaring hiranging kagawad ng gabinete. Kabilang ang pagbibigay ng refresher course sa mga manunulat sa diyaryo sa mga pangunahing proyekto ni Dr.

Ang malaking problema ay nasa pagtatalakay lamang ng mga batas sa wika. Ang batayang batas ng mga rehiyong autonomous, sa loob ng hurisdiksyong teritoryal nito at sa ilalim ng mga tadhana ng Konstitusyong ito at ng mga batas pambansa, ay dapat magtadhana ng mga kapangyarihang tagapagbatas sa: Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran.

Kailanman ay hindi dapat hirangin o italaga ang sino mang Kagawad sa kalagayang pansamantala o nanunungkulan. Dapat magpalabas ng isang sertipikasyon tungkol dito na nilagdaan ng Punong Mahistrado at ang isang sipi niyon ay dapat ilakip sa record ng usapin at ipahatid sa mga panig.

Sakaling magkasakit nang malubha ang Pangulo, dapat ipabatid sa taong-bayan ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Thank you for your comment. Kailangan talagang ipaglaban ang pagpapaunlad ng wikang Filipino, lalo na sa mga paaralan at organisasyong pang-midya.Artikulo Tungkol Sa Maling Pagtingin Sa Wikang Filipino.

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga dahilan ng Teenage Pregnancy: 1. Kakulangan ng paggabay mula sa mga kapamilya lalo na mula sa mga magulang. 2. Katigasan ng ulo at hindi marunong sumunod sa pangaral. 3. Aug 16,  · Araw-araw, libo-libong Filipino ang nabibiktima ng 'fake use' o ang maling paggamit ng Wikang Filipino.

Dahil nakasanayan na, unti-unting dumarami ang tumatangkilik sa. Ang Maling Pagtingin Sa Wikang Filipino. Wikang Pambansa. Ang Wikang Filipino Sa Akademya. na ang sagot sa mga ganitong problema ay nakasalalay sa pagpapatibay ng karunungan ng mamamayan at ito ay makakamit sa wikang Filipino.

ang hakbang na ito ng pangulo ay sumasalungat sa mga siyentipiko at makabagong prinsipyo sa edukasyon partikular.

Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino 2/27 I Ang bagong General Education Curriculum I Matematika sa Makabagong Daigdig I Ang pagsasalin sa Filipino ng matematikang terminolohiya I Mga textbuk sa matematika na nasa wikang Filipino I Mga materyales sa pagtuturo ng matematika sa wikang Filipino.

(1) Yaong mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagkakapatibay ng Konstitusyong ito; (2) Yaong ang mga ama o mga ina ay mga mamamayan ng Pilipinas; (3) Yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at (4) Yaong mga naging mamamayan ayon sa batas.

• “Filipino was a chore, like washing the dishes”. • Filipino “was not the language of learning. It was the language we used to speak to the people who washed our dishes." • "Filipino was the language of the world outside the classroom.

It was the language of the streets”. • It “was how you spoke to the tindera”.

Download
Maling pagtingin sa wikang filipino
Rated 3/5 based on 23 review